Telve

     Selülozik değirmenlerin öğüttüğü insan dimağlarının Öptükleri yerden vukuu bulan tazelik, koruklarından bellidir İçersel akışların, fikriyatı kökünden sorgulayışlarından Kalp kapakçıklarının –cık olma ötesine uzanan serüvenine Bir bahçe açmaktır çölün göğsüne dönüm dönüm Aç susuz uğraşımız, yeniden doğum tümcesine.   Biriktirdiğimiz dertleri hasbihaleRead More